Zakwaterowanie i usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla osób starszych i przewlekle chorych

Oferujemy stałe lub okresowe zakwaterowanie i usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla osób starszych i przewlekle chorych. Wszystkie usługi dostosowujemy do potrzeb naszych podopiecznych.


budynek, trawnik

Usługi opiekuńcze

Zapewniamy całodobową opiekę wykwalifikowanych opiekunek. Nasz ośrodek jest prowadzony przez pielęgniarki medycyny rodzinnej. Korzystamy z wieloletniej praktyki, która nauczyła nas, jak opiekować się seniorami. Monitorujemy stan zdrowia pensjonariuszy, czuwamy nad wprowadzaniem zaleceń lekarskich i koordynujemy proces leczenia farmakologicznego. W ramach umowy z NFZ współpracujemy z Poradnią Żywieniową NUTRIMED w zakresie opieki nad pacjentami wymagającymi żywienia dojelitowego, a także z firmą NORDMEDIC, która zapewnia nam wsparcie w rehabilitacji domowej.


Zajęcia ruchowe

Naszym priorytetem jest dbałość o kondycję psychofizyczną podopiecznych. Mając świadomość, że umiarkowana aktywność opóźnia procesy starzenia, organizujemy zajęcia ruchowe, takie jak spacery na świeżym powietrzu i gimnastyka grupowa.

Organizacja czasu wolnego

Mieszkańcy Domu Seniora Orle nie narzekają na nudę! Wolny czas mogą spędzać na lekturze książek i czasopism, rozwiązywaniu krzyżówek czy oglądaniu telewizji. Integracyjny cel mają zaś gry towarzyskie lub wspólne rozmowy.

Pobyt stały lub okresowy

Nasza oferta obejmuje pobyt stały lub okresowy, w zależności od potrzeb i stanu zdrowia pensjonariuszy. Zapewniamy także wsparcie dla osób po hospitalizacji, które wymagają opieki medycznej i pielęgnacyjnej.